SpStinet - vwpChiTiet

 

Máy dò kim loại kỹ thuật số trong dược phẩm

Máy dò kim loại kỹ thuật số trong dược phẩm được thiết kế để đáp ứng chính xác các quy định và tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp dược phẩm, được tích hợp trên máy tính bảng, cung cấp hiệu suất cao nhất trong việc kiểm tra kim loại từ tính và không từ tính.

Hình đại diện

- Bấm vào đây để xem thông tin chi tiết về máy.

- Bấm vào đây để tìm các công nghệ/thiết bị liên quan, đang được giới thiệu tại Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ.

 

Các tin khác: