SpStinet - vwpChiTiet

 

Triển khai lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao

Ngày 10/7/2020, tại Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh), Vụ Công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Khu công nghệ cao. Ông Đàm Bạch Dương - Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Lê Đại Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Anh Thi - Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị.

Ông Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Công nghệ cao, Vụ Pháp chế, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, Cục Công tác phía Nam) và các chuyên viên chuyên trách; đại diện lãnh đạo Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và một số cơ quan của của tỉnh Thừa Huế; đặc biệt, có sự tham gia đông đảo các đại biểu là đại diện lãnh đạo ban, đại diện các đơn vị thuộc ban đến từ các Ban Quản lý của các Khu Công nghệ cao (Hòa Lạc, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, công nghệ sinh học Đồng Nai).

Hội nghị được tổ chức nằm trong chuỗi các hoạt động phối hợp giữa các đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ với các Ban Quản lý của các khu công nghệ cao trong cả nước nhằm tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ Bộ Khoa học và Công nghệ được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ (tiếp theo Hội nghị đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng ngày 29/5/2020). Theo nhiệm vụ được giao, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao trong tháng 12/2020.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến chi tiết đối với các nhóm chính sách tại dự thảo Nghị định (phiên bản đầu tiên) do Vụ Công nghệ cao phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, đề xuất.

Trong ngày 11/7/2020, Vụ Công nghệ cao đã tiếp tục có các buổi làm việc với đại diện các nhóm tham gia đề xuất xây dựng chính sách của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh và Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai để trao đổi và ghi nhận các ý kiến góp ý cụ thể.

Theo kế hoạch dự kiến, từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020, Vụ Công nghệ cao sẽ tiếp tục chủ trì, tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động: đề xuất các nhóm chính sách tại dự thảo nghị định, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị định, trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định làm căn cứ để Bộ Khoa học và Công nghệ trình Chính phủ xem xét, quyết định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như tiến độ xây dựng văn bản

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: