SpStinet - vwpChiTiet

 

Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia data.gov.vn

Đây là đầu mối cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước; người dân, doanh nghiệp, cộng đồng sẽ có điều kiện khai thác dữ liệu của cơ quan nhà nước để phục vụ nghiên cứu, học tập, sáng tạo sản phẩm của mình.

Chiều 31/8, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức khởi động Cổng dữ liệu quốc gia tại địa chỉ https://data.gov.vn. Cổng dữ liệu quốc gia được triển khai theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Đại diện các bộ, ngành cùng nhận nút khởi động Cổng dữ liệu quốc gia. Ảnh:BN

Đại diện các bộ, ngành cùng nhận nút khởi động Cổng dữ liệu quốc gia. 

Trong giai đoạn đầu, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng và ra mắt một số phân hệ cơ bản của hệ thống bao gồm phân hệ thông tin về hiện trạng dữ liệu trong cơ quan nhà nước, và phân hệ dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó Cổng cũng kết nối tích hợp một số nền tảng như bản đồ số Vmap, mã địa chỉ bưu chính Vpostcode... nhằm tăng tiện ích, hỗ trợ người dùng ở mức tối ưu.

“Đây là bước khởi đầu cho việc phát triển xây dựng Cổng, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng từng phân hệ và thành phần của Cổng để Cổng sẽ là công cụ, là nền tảng và đóng vai trò đắc lực thực hiện chủ trương dữ liệu là cốt lõi, là nền tảng trong phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu”, ông Đỗ Công Anh - Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và truyền thông - cho biết.

Các cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn khai thác dữ liệu sẽ tạo lập tài khoản và đăng ký khai thác dữ liệu và sử dụng theo thẩm quyền được cho phép. Người sử dụng cũng có thể dùng tài khoản PostID của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để truy cập Cổng dữ liệu quốc gia đối với những hạng mục cần định danh.

Cổng dữ liệu quốc gia đã công bố hơn 300 danh mục dữ liệu dùng chung như mã định danh, đơn vị hành chính, danh mục trường học, y tế…

x

Đại diện các đơn vị ký biên bản hợp tác về thúc đẩy dữ liệu mở. 

Cũng tại Lễ khởi động, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký biên bản hợp tác về thúc đẩy dữ liệu mở và đồng hành trong việc xây dựng và triển khai hoàn thiện Cổng dữ liệu quốc gia.

Các tin khác: