SpStinet - vwpChiTiet

 

Chuyển tế bào gốc của người thành tế bào chức năng phổi

Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã chuyển thành công tế bào gốc của người thành những tế bào chức năng phổi và phế quản, nghiên cứu này được xuất bản đầu tháng 12, trong tạp chí Công nghệ Sinh học Tự nhiên (Nature Biotechnology).
Theo những nhà nghiên cứu của Trung tâm Y khoa Đại học Columbia (CUMC) thì tiến bộ này có tiềm năng quan trọng trong việc xây dựng mô hình của bệnh phổi, chọn lọc dược phẩm, nghiên cứu sự phát triển của phổi người và tạo ra mô phổi để cấy ghép.
Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ, bác sĩ, giáo sư y khoa (vi trùng học và miễn dịch học) Hans-Willem Snoeck đang làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu Miễn dịch học và Khởi xướng tế bào gốc của đại học Columbia nói rằng giới nghiên cứu đã tương đối thành công trong việc chuyển tế bào gốc của người thành tế bào tim, tế bào tụy beta, tế bào ruột, tế bào gan, tế bào thần kinh và giờ thì nhóm nghiên cứu của ông cũng đã tạo ra được tế bào phổi và phế quản. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì cấy ghép phổi có tiên lượng rất xấu. Mặc dù khả năng ứng dụng lâm sàng vẫn còn phải mất nhiều năm nữa nhưng chúng ta có thể nghĩ về việc ghép phổi – dùng tế bào da của chính bệnh nhân để tạo mô phổi chức năng.
Nghiên cứu này dựa trên phát hiện của bác sĩ Snoeck vào năm 2011 là một tập hợp những nhân tố hóa học có thể chuyển tế bào gốc phôi (ES) hay tế bào đa năng quy nạp (iPS) của người thành nội bì ruột trước nguyên thủy – tiền chất của tế bào phổi và phế quản.

Snoeck cũng đang hợp tác với những nhà nghiên cứu của Khoa Công nghệ Dược sinh học thuộc Đại học Columbia cho những nghiên cứu sâu hơn.

Nguồn: Columbia University Medical Center, ScienceDaily

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả