SpStinet - vwpChiTiet

 

Công cụ hiện đại kiểm soát sinh vật xâm lấn

Trường đại học Waterloo của Canada đã đưa ra công cụ mới giúp các nhà sinh thái kiểm soát tốt hơn các loài sinh vật xâm lấn. Họ đã đề xuất một công cụ thống kê mới gọi là nicheROVER để phân tích nhiều thông số về tổ sinh thái (nghĩa là địa điểm và thời gian một loài sinh sống, ăn và đẻ trứng) và xác định hiện tượng xâm lấn giữa các loài.

Hệ thống nicheROVER sẽ cho biết khả năng một loài chiếm lĩnh một khu vực xác định của hệ sinh thái hoặc nó có xâm lấn và tranh giành trực tiếp thức ăn, không gian và nơi sinh sản với các loài khác hay không.

Các nhà quản lý có thể sử dụng kết quả thu thập bằng công cụ mới để đưa ra các dự báo cụ thể hơn về mức độ ảnh hưởng của loài bản địa do hiện tượng xâm lấn hoặc thậm chí phạm vi mở rộng của các loài do biến đổi khí hậu.

Hiện nay, các nhà sinh thái thường kết hợp những dấu hiệu về đồng vị ổn định với bất cứ thông số nào khác như dao động nhiệt độ, độ mặn hoặc dấu hiệu đồng vị mới được phát hiện khả năng xâm lấn của các sinh vật. Tuy nhiên, công cụ này chỉ cho phép phân tích hai chiều nên có nhiều hạn chế.
 
Theo KHPT

 

Các tin khác: