SpStinet - vwpChiTiet

 

Công nghiệp ô tô

Oto5.jpgCông nghiệp ô tô chiếm phần quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu và mang lại lợi nhuận không nhỏ cho các nhà sản xuất. Một chiếc ô tô có khoảng 20.000 - 30.000 chi tiết khác nhau nên sản xuất ô tô là lĩnh vực rộng lớn, kết hợp rất nhiều ngành từ cơ khí chế tạo, điện - điện tử, cao su, chất dẻo, sơn, dệt, may, da, gỗ, thủy tinh, giấy, hóa chất, dầu mỏ và cả chất bán dẫn… Vì thế, công nghiệp ô tô đã thu hút mối quan tâm cũng như các khoản đầu tư lớn cho việc sản xuất và nghiên cứu phát triển ở nhiều nước trên thế giới.