SpStinet - vwpChiTiet

 

Công nghiệp Robot

Robot - Những khối sắt thép chuyển động, làm việc và triển vọng sẽ có những hành xử, tư duy giống như con người đang hứa hẹn tạo nên một cuộc cách mạng trong đời sống xã hội không thua kém cuộc cách mạng do internet tạo ra trong thế kỷ XX.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả