SpStinet - vwpChiTiet

 

Độc đáo ô Nhật Bản

Những chiếc ô đã ra đời ở Nhật Bản từ xa xưa. Những kiểu mẫu đầu tiên có lẽ là từ Trung Quốc, theo du dân và thương nhân buôn bán từ Trung Hoa đại lục để tới xứ sở Mặt trời mọc. Khi đến Nhật Bản, trải qua thời gian, cách thức chế tạo và chất liệu đã biến đổi dần trở thành những sản phẩm thủ công độc đáo của người Nhật.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả