SpStinet - vwpChiTiet

 

Đừng để vùng duyên hải Việt Nam chìm nhanh dưới đại dương

Sài Gòn ngập nước lênh láng trên đường phố khi nắng vẫn chói chang, dải đất miền Trung và cả các tỉnh ven biển phía Nam chịu liên tiếp các trận bão khốc liệt, thủ đô Hà Nội chịu lụt lớn chưa từng thấy…, tất cả tác động đến cuộc sống mỗi người và kinh tế quốc gia, đó là thiên tai có nguyên nhân từ nhiều tác động khác nhau mà phần chính do con người gây ra là rất lớn.

Biến đổi khí hậu mà tiêu biểu là sự nóng lên của trái đất đang diễn ra. Nhiệt độ toàn cầu đã tăng thêm khoảng 0,70C kể từ thời kỳ tiền công nghiệp và hiện đang tăng với tốc độ ngày càng cao. Nhiệt độ trái đất tăng làm băng tan, mực nước biển dâng cao, gây lũ lụt, hạn hán… Báo cáo Phát triển con người 2007-2008 (UNDP) đưa ra dự báo nếu nhiệt độ tăng thêm 30C - 40C, 330 triệu người phải di dời tạm thời hay vĩnh viễn do lũ lụt. Hơn 70 triệu người Bănglađét, 6 triệu người ở vùng đồng bằng thấp của Ai Cập và 22 triệu người Việt Nam sẽ chịu nhiều ảnh hưởng...(xem đầy đủ - pdf)