SpStinet - vwpChiTiet

 

Đường Hồ Chí Minh 50 tuổi

Kỷ niệm 50 năm (1959 – 2009) ngày mở đường Trường Sơn, STINFO hệ thống lại các dữ liệu về con đường huyền thoại này như một lời tri ân đến những người đã đổ xương máu và công sức mở đường Trường Sơn xưa và xây dựng đường Hồ Chí Minh hôm nay.

Đường Hồ Chí Minh ngày nay đã được gọi với nhiều cách khác nhau: đường mòn Hồ Chí Minh - Ho Chi Minh trail (cách gọi của tướng Taylor trong báo cáo gởi Tổng thống Kennedy năm 1961), đường Trường Sơn, đường 559, tuyến giao liên 559. Ngày 19/5/1959, Thường trực Tổng quân Ủy Trung ương chính thức giao nhiệm vụ quân sự đặc biệt làm nhiệm vụ mở đường chi viện cách mạng miền Nam cho Ban cán sự của Đoàn mở đường Trường Sơn mang tên Đoàn 559. Con số 559 gắn với Trường Sơn kể từ đó.
Đường Trường Sơn năm xưa
Những năm chiến đấu gian khổ, kiên cường, dũng cảm, quân và dân ta đã hoàn thiện một công trình vĩ đại với hơn 20.000 km hệ thống đường Trường Sơn có nhiều trục dọc Bắc-Nam chạy xuyên qua 3 nước Đông Dương và hệ thống các đường trục ngang giống hình xương cá nối Đông và Tây Trường Sơn. (xem đầy đủ - pdf)