SpStinet - vwpChiTiet

 

FitBark theo dõi vật nuôi

Được thiết kế đặc biệt dành cho loài chó, thiết bị FitBark có thể theo dõi mọi hoạt động của vật nuôi, cung cấp thông tin qua một ứng dụng có sẵn trên điện thoại thông minh.


 


FitBark hình dáng nhỏ, nhẹ, có màn hình clip, sử dụng cảm biến chuyển động tích hợp theo dõi hoạt động của chó cảnh. Sau đó, các dữ liệu lưu trữ sẽ gửi đến ứng dụng điện thoại di động thông qua Bluetooth.

FitBark được thiết kế để làm việc với nhiều loại điện thoại thông minh và máy tính bảng. Nếu không sở hữu điện thoại thông minh, có thể sử dụng các thiết bị hỗ trợ được bán riêng. Giá của vòng cổ Fitbark dự kiến 99 USD.
 
Nguồn:  Tienphong

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả