SpStinet - vwpChiTiet

 

Gia đình Mỹ (Kỳ 2)

Chúng tôi thuê một căn phòng rất nhỏ, chỉ chừng 15m2 trong nhà một gia đình Mỹ. Gia đình này có lẽ là một biểu trưng khá điển hình của xã hội Mỹ hiện nay. Chồng là Mỹ trắng, 2 con lai đen, do mẹ chúng là Mỹ đen. Chắc các bạn sẽ hỏi ngay: Mẹ chúng đâu? ...
Kỳ 1: Người Việt ở Mỹ
Kỳ 3: “Hình chữ nhật trung tâm” của Washington

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả