SpStinet - vwpChiTiet

 

Gian nan sản xuất tơ tằm & Sợi tơ trên thế giới

Tơ tằm, một loại sản phẩm có giá biến động phụ thuộc các yếu tố như các loại nông phẩm: giống cây/con, thời tiết, qui hoạch đất đai, qui luật cung cầu… Do đó, đời sống của lao động trong nghề tơ tằm cũng bấp bênh như nông dân ở các lĩnh vực khác.
Tơ tằm được sản xuất chủ yếu ở châu Á, là loại sản phẩm cần nhiều lao động có kỹ năng, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động ở nông thôn, chủ yếu là phụ nữ. Trung Quốc là nước đứng đầu thế giới về sản xuất tơ tằm, kế đến là Ấn Độ.