SpStinet - vwpChiTiet

 

Giếng khát

Sang nhà bạn chơi, thích nhất được ngồi bên bờ giếng! Cái giếng cũ xanh rêu, nằm giản dị, hiền lành ở sau vườn, cạnh gốc khế. Nước giếng trong veo, ngọt và mát. Mỗi lần múc nước, nghe tiếng gàu khua, bao nhiêu muộn phiền như gột rửa hết. Vậy mà hôm trước ghé qua, giếng quê còn đó, nhưng nước thì cạn mất rồi. Bạn cười buồn, dạo này giếng lúc cạn lúc đầy, nước giếng chẳng còn trong như ngày xưa nữa… Mạch nước ngầm đang ngắc ngoải!

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả