SpStinet - vwpChiTiet

 

Giữ gìn danh tiếng “Bưởi Biên Hòa ngọt giọng khách miền xa”

Miền Nam tự hào là vùng đất bạt ngàn hoa trái. Người ta biết đến chôm chôm, bơ, sầu riêng, mít tố nữ, nhãn, quýt, xoài, bưởi… từ miền Đông xuôi xuống miền Tây Nam bộ, mỗi vùng có đặc sản riêng. Nói về bưởi, người ta không chỉ nói đến Năm Roi, Da xanh… mà sẽ nhớ ngay đến thứ đặc sản nổi tiếng từ lâu được phù sa sông Đồng Nai dâng tặng: bưởi Tân Triều.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả