SpStinet - vwpChiTiet

 

GS. Tạ Quang Bửu – nhà trí thức uyên bác, nhìn xa trông rộng

“Tôi đã đi nhiều nước, nhưng chưa ở đâu tôi được gặp một vị Bộ trưởng thông thái đến thế!”. (Lời GS. Chomsky, một trong những nhà bác học lớn nhất thế kỷ 20 theo đánh giá của tạp chí Newsweek, viết về GS. Tạ Quang Bửu trên New York Times)
Ngày 23/7/2010 là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của GS. Tạ Quang Bửu 23/7/1910-23/7/2010.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả