SpStinet - vwpChiTiet

 

Hãy hành động vì mục tiêu cao cả

Máu là một loại thuốc đặc biệt mà đến thời điểm hiện tại, không có loại thuốc nào có thể thay thế. Trong rất nhiều trường hợp, truyền máu là cách duy nhất để cứu sống bệnh nhân.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả