SpStinet - vwpChiTiet

 

Hãy tiết kiệm nước

Vào độ tháng 3, tháng 4 trong những năm gần đây, điệp khúc “thiếu nước” được nhắc đến ngày càng nhiều và càng “thống thiết” hơn. Dù nước là nguồn tài nguyên tái tạo nhưng không vô hạn và không có gì thay thế được! Đời sống không thể thiếu nước và lĩnh vực tiêu thụ nước nhiều nhất là nông nghiệp: 70%, công nghiệp: 23% và trong sinh hoạt hàng ngày là 7%. Cùng với sự tăng mạnh dân số, lối sống và cách con người “ứng xử” với nước đã đưa con người đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sạch nhiều nơi trên toàn cầu.