SpStinet - vwpChiTiet

 

Hãy tiết kiệm thực phẩm

Sau những bữa tiệc thừa mứa, bữa buffet no nê, thỉnh thoảng có người chợt nghĩ đến đâu đó vẫn còn người thiếu đói. Hãy biến suy nghĩ ấy bằng việc tiêu dùng vừa đủ, sản xuất hiệu quả để giảm hao phí thực phẩm và nạn thiếu đói trên hành tinh chúng ta.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả