SpStinet - vwpChiTiet

 

Hổ trên thương trường

Ngày nay trên thế giới chỉ còn khoảng 5.000 đến 7.000 cá thể hổ hoang dã, trong đó còn nhiều nhất ở Ấn Độ, có khoảng 3.000 con, ở Việt Nam còn khoảng 200 con. Loài hổ đã được đưa vào danh sách các loài đang gặp nguy hiểm.

Tung hoành trên thị trường

Nhiều nhà kinh doanh “có cảm hứng” từ sức mạnh của hổ, đã chọn hình ảnh hổ với rất nhiều tư thế khác nhau, có hình chân phương và cả hình cách điệu để làm nhãn hiệu hàng hóa (NHHH). Tại Việt Nam, chỉ tính riêng các NHHH đăng ký độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ, đã có hơn 300 nhãn hiệu hình hổ, trong đó bia và dược phẩm mang nhãn hình hổ nhiều nhất, kế đến là thiết bị máy móc các loại.
 

 
Hổ có hay “uống bia”?

Ở Việt Nam, để khẳng định độc quyền nhãn hiệu hình hổ, Tập đoàn Asia Pacific Breweries có địa chỉ tại Singarpore đã đăng ký độc quyền đến 26 nhãn hiệu cho mặt hàng bia Tiger; kế đến là Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam - một công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Thương mại Sài gòn (SATRA) và Tập đoàn Asia Pacific Breweries Ltd. đã đăng ký 5 nhãn hiệu hình hổ cho bia.
PHƯƠNG LAN