SpStinet - vwpChiTiet

 

Hỗ trợ đến 2 tỉ đồng cho mỗi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo


 

Ngày 11/10/2016, Ủy ban Nhân dân TP. HCM đã ban hành Quyết định số 5342/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với chính sách hỗ trợ lên đến 2 tỉ đồng cho mỗi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tuyển chọn, trong thời gian 24 tháng.

 


Quy chế này áp dụng cho việc thực hiện hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới) có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ thành phố của các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp (hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu).Điều kiện đối với các dự án


Các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu (cơ khí chế tạo; điện tử - công nghệ thông tin; hóa chất, hóa dược - cao su nhựa; chế biến tinh lương thực, thực phẩm), công nghiệp hỗ trợ và 9 nhóm ngành dịch vụ (tài chính - ngân hàng - bảo hiểm; thương mại; du lịch; vận tải và kho bãi; bưu chính - viễn thông - truyền thông; bất động sản; tư vấn khoa học và công nghệ, y tế; giáo dục và đào tạo) được Thành phố ưu tiên phát triển và các dự án khởi nghiệp có tiềm năng mang lại hiệu quả cao thuộc các lĩnh vực khác được tuyển chọn thông qua các cuộc thi về đổi mới sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, phối hợp tổ chức; hoặc các dự án khởi nghiệp đăng ký trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ.


Yêu cầu chung là các dự án này chưa nhận được sự hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ ngân sách nhà nước tại thời điểm đăng ký.Sở KH&CN TP. HCM ký bản ghi nhớ hợp tác triển khai Chương trình hỗ trợ
dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (SPEEDUP 2017) với 11 tổ chức
ươm tạo trên địa bàn thành phố. Ảnh: LV.


Nội dung, hình thức và định mức hỗ trợ


Hỗ trợ một phần kinh phí trả tiền công lao động trực tiếp và sử dụng các dịch vụ: đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm thị trường.


Hỗ trợ một phần hoặc cùng hỗ trợ với các nhà đầu tư theo tỉ lệ 1:1; ưu tiên hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có sự tham gia cùng đầu tư từ các nhà đầu tư khác.


Mức kinh phí hỗ trợ tối đa cho một dự án khởi nghiệp không quá 2 tỉ đồng, theo hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Trường hợp đặc biệt (trên 2 tỉ đồng) sẽ do Ủy ban Nhân dân Thành phố quyết định.


Thời gian hỗ trợ cho một dự án khởi nghiệp không quá 24 tháng.

TUẤN KIỆT, STINFO số 1&2/2017

Tải bài này về tại đây.