SpStinet - vwpChiTiet

 

Hỏa tiễn cổ xưa ở Trung Quốc

Từ tên lửa mà chúng ta quen gọi ngày nay vốn xuất phát từ chữ hỏa tiễn trong tiếng Trung: hỏa có nghĩa là lửa, tiễn là mũi tên, hỏa tiễn là mũi tên bằng lửa. Người Trung Quốc tự hào là dân tộc từ cách đây nghìn năm đã sáng chế ra tên lửa và thuốc súng phục vụ sản xuất và chiến đấu.