SpStinet - vwpChiTiet

 

Hương sắc trà Việt

Đặc sản góp phần làm nên vẻ đẹp riêng của mỗi quê hương, miền đất bởi nó gắn liền với văn hóa ẩm thực, được nâng thành nghệ thuật thưởng thức tinh tế, là tập quán thú vị của con người. Dừa Bến Tre, thanh trà xứ Huế, nhãn lồng Hưng Yên, trà Thái Nguyên... là những cách ví von quen thuộc khi nhắc đến đặc sản.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả