SpStinet - vwpChiTiet

 

Karplus, Levitt và Warshel đoạt giải Nobel Hóa học 2013

Martin Karplus, Michael Levitt và Arieh Warshel đã giành giải Nobel Hóa học 2013 nhờ phát triển những mô hình đa cấp độ cho những hệ thống hóa học phức tạp.

Nobel Hóa học 2013 đã trao cho Martin Karplus, Michael Levitt và Arieh Warshel vì những nhà khoa học này đã đặt nền móng cho những chương trình máy tính mạnh có khả năng hiểu và tiên đoán được các quá trình hóa học. Mô hình máy tính mô phỏng cuộc sống thực đã có vai trò thiết yếu cho những tiến bộ mới nhất hiện nay trong hóa học.


Cả ba đều là những người có quốc tịch kép. Kurplus là công dân Áo và Mỹ thuộc đại học Strasbourg, Pháp và đại học Harvard. Levitt là công dân Anh và Mỹ, giáo sư đại học Y Stanford. Warshel là công dân Israel và Mỹ, thuộc đại học Nam California, Los Angeles.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả