SpStinet - vwpChiTiet

 

Kể chuyện phụ nữ qua những con số

Vai trò của phụ nữ trong sự tồn tại và phát triển của loài người không ai có thể phủ nhận. Phụ nữ ngày nay đã chứng minh không thua nam giới trong nhiều lĩnh vực, thế nhưng ở đâu đó, thân phận người phụ nữ vẫn còn nhiều điều cần quan tâm hơn nữa.