SpStinet - vwpChiTiet

 

Ăn và chơi

Những tưởng người Việt chúng ta, dân một nước đang phát triển thường có lối sống chậm hơn, làm việc chậm hơn, ăn chậm hơn, đi chậm hơn…nghĩa là làm gì cũng mất nhiều thời gian hơn dân ở các nước phát triển. Thực tế chưa hẳn đúng. Dù chưa có một thống kê nào về việc này ở Việt Nam, nhưng ta vẫn có thể so sánh nó ngay trong sinh hoạt hàng ngày của mình. Một ngày bình thường của một công chức chỉ mất khoảng 90 phút cho 3 bữa ăn hàng ngày, còn ở các nước thì sao?

Đọc tiếp...