SpStinet - vwpChiTiet

 

Khí hóa rác thải bằng công nghệ plasma

Việc ứng dụng công nghệ mới - khí hóa rác thải sẽ không chỉ xử lý được rác thải, đồng thời tạo ra nguồn điện năng hữu dụng đang là vấn đề được đề cập nhiều hiện nay. Vậy khí hóa rác thải là gi?

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả