SpStinet - vwpChiTiet

 

Khi nào thế giới cạn dầu?

Dầu mỏ đã được biết đến hàng ngàn năm trước Công Nguyên. Việc khai thác dầu mỏ ở Trung Quốc qua các ống dẫn dầu bằng tre được tìm thấy có niên đại vào khoảng thế kỷ IV, khi đó người ta sử dụng dầu mỏ để đốt làm bay hơi nước biển trong các ruộng muối. Ngày nay dầu mỏ là “sống còn” với con người nhưng cuộc sống chung đó còn được bao lâu? (xem đầy đủ - pdf)