SpStinet - vwpChiTiet

 

Khi nào thoát cảnh nhập siêu thép

Nhu cầu sắt thép các loại ở Việt Nam liên tục tăng mạnh trong những năm qua. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, chỉ tính riêng trong năm 2009, tổng lượng nhập khẩu sắt thép các loại (kể cả phôi thép) của Việt Nam đã lên hơn 9,7 triệu tấn, trị giá 5,36 tỷ USD. Riêng trong  quý 1/2010, tổng lượng sắt thép nhập khẩu của cả nước là 1,75 triệu tấn, tăng 23,7% so với quý I/2009 với trị giá 1,12 tỷ USD.