SpStinet - vwpChiTiet

 

Không phải vì Vinashin là doanh nghiệp nhà nước

Năm 2010,  chúng ta phải chứng kiến sự khủng hoảng của VINASHIN, để lại khoản nợ khổng lồ khoảng 5 tỷ USD (khoảng trăm ngàn tỷ đồng, số tiền mà rất nhiều người Việt Nam không hình dung nổi là to hay bé cỡ nào!).

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả