SpStinet - vwpChiTiet

 

Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động ở một số nước

Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế cộng sản II đã quyết định lấy ngày 1/5 hằng năm là ngày đấu tranh và biểu dương tầng lớp vô sản các nước. Từ đó, ngày 1/5 trở thành Ngày Quốc tế Lao động, ngày đấu tranh của giai cấp công nhân, ngày biểu dương lực lượng, ngày hội của công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Bưu chính ở các nước thường phát hành những con tem đặc biệt để kỷ niệm ngày lễ trọng đại này.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả