SpStinet - vwpChiTiet

 

Mua nghề kiểu Úc

Mua nghề kiểu Úc hiểu theo nghĩa đen hoàn toàn, không hàm chứa bất kỳ một ẩn ý nào. Đứa em của bạn tôi, một công tử chính hiệu ở Bình Dương, học chỉ đến lớp 12 rồi ở nhà. Suốt ngày chỉ mỗi một việc là ăn và chơi, mãi rồi đâm chán.
Ra nước ngoài sống chắc sẽ “đã” hơn, Hắn nghĩ!. 
Thế là mẹ Hắn phải chạy vạy  nhờ người chị làm thủ tục để làm vừa lòng cậu ấm: “vượt biển thỏa chí tang bồng”!.
Vượt qua những thủ tục, cuối cùng Hắn cũng định cư được ở “vùng trời mơ ước”: nước Úc.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả