SpStinet - vwpChiTiet

 

Muôn màu cây trái tuổi thơ

Những ký ức tuổi thơ luôn đeo đẳng mỗi chúng ta trong suốt cuộc đời. Ở đó có tình bạn rất hồn nhiên, có bát canh bầu đượm nồng hương vị của quê nhà, đong đầy kỷ niệm. Ở đó có trái bàng thu rơi bất ngờ, có trái sim tím hồng đôi môi, có trái trứng gà bùi bùi béo béo..., những loại cây trái ngày xưa ấy, bây giờ không biết đã về đâu? Chỉ còn biết nhấm nháp ký ức tuổi thơ cho đỡ thèm, đỡ nhớ.