SpStinet - vwpChiTiet

 

Muôn màu danh thiếp

Danh thiếp, một công cụ ghi nhớ hữu ích, được sử dụng thường xuyên trong những buổi gặp gỡ để trao đổi các thông tin giới thiệu,  một vật tưởng chừng như rất nhỏ nhưng tiết lộ cho mọi người biết về sự chỉn chu và chuyên nghiệp của chủ nhân, gây ấn tượng sâu sắc cho người nhận và cả người trao. Danh thiếp thương mại bắt đầu được sử dụng phổ biến đầu thế kỷ 17 tại Luân Đôn. Theo thời gian, các mẫu danh thiếp ngày càng  đa dạng và phong phú.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả