SpStinet - vwpChiTiet

 

Nấm men tổng hợp đầu tiên trên thế giới 

Một nhóm nghiên cứu trên thế giới đang tạo nên 16 nhiễm sắc thể cần thiết để hoàn thành bộ gen của nấm men, bao gồm các nhà nghiên cứu từ Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Họ đang tạo nên một nhiễm sắc thể tổng hợp được đưa vào nấm men tổng hợp đầu tiên trên thế giới.
 

Nhóm các nhà khoa học này đang làm bộ gen của  nấm men giống Saccharomyces cerevisiae.

Dự kiến, sau khi hoàn thành, giống mới của nấm men tổng hợp có thể giúp làm các sản phẩm như vắc-xin, nhiên liệu sinh học và hóa chất.
 
Nguồn: theo BBC

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả