SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh X quang 3 chiều mới: chi tiết hơn, an toàn hơn

Các nhà nghiên cứu tại trung tâm Vật Lý Y Tế & Kỹ thuật y sinh, đại học UCL và Đại học Tây Úc đã phát triển một phương pháp mới để có được hình ảnh X quang 3D thể hiện nhiều chi tiết hơn với lượng bức xạ thấp.

Hình ảnh X quang. Nguồn: perpetualplum

Trong tương lai, phương pháp này có thể được áp dụng cho một loạt các ứng dụng về sinh học và y tế. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Vật Lý Y Tế.

Phương pháp mới dựa trên cơ chế mới sử dụng sự tương phản hình ảnh của X quang, được gọi là phản pha (PC). Phương pháp chụp X quang thông thường đo sự hấp thụ tia X khi chiếu qua một vật. Phương pháp này có nhược điểm là nếu độ hấp thụ của các vật liệu yếu (ví dụ mô mềm) có thể dẫn đến hình ảnh thu được không rõ ràng. Hình ảnh phản pha, kiểm tra ngay cả những thay đổi nhỏ nhất về hướng của các tia X quang khi chiếu qua một vật, một hiện tượng được gọi là khúc xạ. Đối với mô mềm sinh học, X quang khúc xạ có thể mạnh hơn X quang hấp thụ; do đó, hình ảnh phản pha có thể khắc phục vấn đề chất lượng hình ảnh và tiết lộ thông tin chi tiết hơn về cấu trúc bên trong vật được chiếu.

Charlotte Hagen, một trong những tác giả của bài báo cho biết: "Cần đảm bảo rằng phương pháp phản pha cũng có thể được thực hiện với thiết bị chụp X quang thông thường có thể được tìm thấy trong nhiều phòng thí nghiệm. Điều này sẽ làm tăng lợi ích của phương pháp hình ảnh phản pha cho các nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực khác nhau".
HM (theo ULC)

Các tin khác: