SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu mới về cách chữa viêm ở người trầm cảm

Những người bị trầm cảm và viêm có thể được khỏe hơn nhờ uống axit béo omega-3 EPA (axit eicosapentataenoic), một nghiên cứu mới đây cho biết.

Trong một thử nghiệm, 155 người tham gia đã được cho uống hoặc 2 viên nang có chứa hỗn hợp EPA giàu hoặc giả dược và bốn viên nang chứa DHA (docosahexaenoic acid) hoặc bốn viên giả dược trong tám tuần. Tất cả những người tham gia được chẩn đoán bị rối loạn trầm cảm nặng.

EPA được cho là có hiệu quả cho nhóm bệnh nhân trầm cảm có dấu hiệu viêm nặng trong máu. DHA không hiệu quả cho nhóm bệnh nhân này.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Molecular Psychiatry.

H.M. (Theo Emory University
)Các tin khác: