SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhà vệ sinh: chuyện nhỏ nhưng không nhỏ

Cái chuyện có từ lúc khai thiên lập địa, thuộc vào bản năng, đó là chuyện chất thải từ con người. Thuở hồng hoang đất rộng người thưa, việc bài thải ấy chỉ như hạt cát trên sa mạc, đến nay thì đã khác nhiều lắm!