SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhận diện công nghiệp không khói Việt Nam

Việt Nam là một trong số các quốc gia có ngành du lịch phát triển nhanh trong thập niên qua, góp phần vào GDP gia tăng mỗi năm. Kể từ năm 1995 đến 2009, lượng du khách quốc tế đến Việt Nam tăng 2, 29 lần và doanh thu từ ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng năm 2009 đạt 146.241 tỉ đồng trong khi năm 2005 doanh thu chỉ đạt 61.602 tỉ đồng.