SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhựa phân hủy sinh học trên đà phát triển

Các loại polyme phân hủy sinh học hay nhựa phân hủy sinh học (NPHSH) là loại nhựa có nguồn gốc tự nhiên, có thể tái tạo, tiêu hủy hoặc tái chế đang được sự  quan tâm của các quốc gia,  là xu hướng phát triển của công nghiệp nhựa toàn cầu.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả