SpStinet - vwpChiTiet

 

Nuôi trồng thành công san hô trong phòng thí nghiệm

Các nhà khoa học đã lai tạo và nuôi một loài san hô quý hiếm và đang bị đe dọa, san hô cột Caribbean, trong phòng thí nghiệm lần đầu tiên.
 
San hô cột Caribbean Dendrogyra cylindrus. (Nguồn: Kristen Marhaver)

Ngiên cứu cung cấp những hình ảnh và tài liệu hướng dẫn về loài này, và cung cấp thông tin để hỗ trợ cho việc bảo tồn các rạn san hô ở khu vực nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu dự định sẽ đưa san hô nuôi cấy trong phòng thí nghiệm ra trồng ngoài tự nhiên.

San hô cột Caribbean Dendrogyra cylindrus hiếm và chưa được nghiên cứu nhiều. Cây con của loài này chưa bao giờ được nhìn thấy trong hơn 30 năm điều tra tại vùng biển Caribbean. San hô cột Caribbean là một trong rất ít san hô ở vùng biển Caribbean hình thành cây lớn, có thể cung cấp nơi trú ẩn cho các loài cá và có thể làm giảm năng lượng của cơn bão khi đến gần bờ.

Các kết quả nghiên cứu được trình bày tại hội nghị TED ở Vancouver, Canada và cũng xuất hiện trên tạp chí BMC Ecology. Mónica Medina, phó giáo sư sinh học tại Đại học Penn State, là đồng tác giả của nghiên cứu.

Nguồn: Penn State

Các tin khác: