SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân chia nhân CPU cho từng ứng dụng trên Windows

Gần như tất cả những máy tính hiện đại ngày nay đều có nhiều hơn một nhân CPU. Bằng việc tận dụng sức mạnh song song của chúng, các ứng dụng có thể chạy với tốc độ cao hơn, ít lỗi hơn. Tuy việc chia đều khối lượng xử lý cho tất cả các nhân đã được nhiều nhà phát triển bổ sung, những ứng dụng cụ được thiết kế cho CPU đơn nhân vẫn không thể hoạt động hết công suất trên hệ thống mới. Hơn nữa, đôi khi bạn muốn chương trình nào đó chỉ sử dụng một nhân duy nhất để không làm ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của bạn. Đó là lý do Microsoft đã cho phép thay đổi thông số có tên gọi Affinity Value trong Task Manager của Windows.

Việc thay đổi giá trị affinity value để ép một chương trình nào đó sử dụng một nhân CPU nhất định là thiết lập nâng cao. Thiết lập sai có thể dẫn tới việc ứng dụng của bạn chạy không đúng với mục đích của lập trình viên. Do đó, nếu bạn phát hiện điều gì bất thường, nên quay lại thiết lập ban đầu.

Đầu tiên, bạn mở cửa sổ Task Manager bằng tổ hợp 3 phím Ctrl + Shift + Esc (hoặc mở từ Start menu). Sau đó, bạn chọn thẻ Details để thấy tất cả những tiến trình đang chạy.

Tìm đến tiến trình muốn thực hiện, bạn bấm chuột phải và chọn Set affinity. Trong cửa sổ Processor affinity, bạn thiết lập số nhân CPU mà tiến trình đó được phép sử dụng, xong bấm nút OK để lưu lại.

Trước hoặc sau khi thực hiện, bạn có thể theo dõi mức độ sử dụng của từng nhân CPU bằng cách click vào Resource Monitor trong thẻ Performance của Task Manager.
 
Theo KHPT


 

Các tin khác: