SpStinet - vwpChiTiet

 

Phát hiện cách lọc nitrat hiệu quả trong nước

Nghiên cứu mới được tiến hành bởi tác giả Yingnan Zhao từ Viện Công nghệ nano MESA+ của Đại học Twente, đã phát hiện cách lọc nitrat hiệu quả trong nước.

Do việc sử dụng quá nhiều phân bón, nước ngầm đang bị nhiễm nitrat gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Một biện pháp để loại bỏ nitrat có hại từ nước uống là thúc đẩy quá trình chuyển đổi nitrat thành nitơ tuy nhiên quá trình này có nhược điểm là thường tạo ra amoniac. Bằng cách sử dụng các hạt nano palladium làm chất xúc tác, nhược điểm này có thể được hạn chế một phần.

Lượng amoniac sản sinh ra phụ thuộc vào phương pháp sử dụng palladium và về cấu trúc vật lý của chất xúc tác. Yingnan Zhao quyết định sử dụng các hạt keo palladium kích cỡ nanomet.. Những hạt này được cố định vào bề mặt bộ lọc, vì vậy nó sẽ không bị lẫn vào nước.  Để ngăn chặn các hạt này tụ lại với nhau, polyvinyl alcohol được thêm vào. Tuy nhiên các chất ổn định có xu hướng bao phủ bề mặt của các hạt palladium, làm giảm hiệu quả của chất xúc tác này. Bằng cách thêm vào một chất xử lý bổ sung, các hạt nano paladium có thể thúc đẩy tốt quá trình chuyển đổi nitơ mà sản sinh ra rất ít amoniac.

 Các tin khác: