SpStinet - vwpChiTiet

 

Phát hiện loài kiến lạ có nhiều gai lớn

Loài kiến gai vừa được các nhà khoa học phát hiện rất thú vị với những chiếc gai lớn giống như sừng ở phần sau của cơ thể.
 

Loài kiến gai vừa được phát hiện. Ảnh: ABC
 
Một loài kiến mới vừa được phát hiện trong khu vực mỏ bauxite ở gần Nhulunbuy, thuộc vùng lãnh thổ Bắc Australia.

Loài này đã được đặt tên là "kiến gai của Kohout", thuộc chi Polyrhachis, có nghĩa là "nhiều gai".

Các nhà khoa học tại Australia cho biết thời gian gần đây họ đã tìm thấy một số loài kiến mới trong khu vực này, nhưng "kiến gai của Kohout" là loài lạ và thú vị nhất. Loài này có những gai rất lớn giống như sừng ở phần sau của cơ thể.

Tên của loài kiến gai này được đặt theo tên nhà khoa học Rudy Kohout của Australia, người đã xuất bản rất nhiều tài liệu về dòng Polyrhachis và dành nhiều năm trong đời để phân loại các nhóm kiến đặc biệt.

 
Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Các tin khác: