SpStinet - vwpChiTiet

 

Phát triển cây trồng biến đổi gen

Có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc trồng và sử dụng cây trồng biến đổi gen (GM), thực tế phát triển hiện nay về cây trồng GM trên thế giới ra sao?

Năm 2008, theo báo cáo của Cơ quan Quốc tế về Ứng dụng Công nghệ Sinh học nông nghiệp -  ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications), diện tích cây trồng GM toàn thế giới là 125 triệu ha trên 25 nước, tăng 9,4 % so với 2007. Mỹ dẫn đầu với 62,5 triệu ha, kế đến là Argentina: 21 triệu ha, Brazil: 15,8 triệu ha, Ấn Độ và Canada: 7,6 triệu ha. Ba nước mới trồng cây GM trong năm 2008 là Bolivia, Ai Cập và Burkina Faso. Hai loại cây trồng GM nhiều nhất hiện nay là đậu nành và bắp, đa số được sử dụng để làm thức ăn gia súc. (xem đầy đủ)