SpStinet - vwpChiTiet

 

Phát triển ngành thép trên thế giới

Diễn biến phát triển và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của ngành thép trên thế giới; nhu cầu thép và sản lượng phôi thép ở các khu vực; diễn biến giá thép trên các thị trường; xuất khẩu thép tại một số nước sẽ được phản ánh qua các đồ thị.