SpStinet - vwpChiTiet

 

R&D: nhìn qua những con số

Nghiên cứu - phát triển (R&D) gắn bó mật thiết với việc tạo ra những sản phẩm và những công nghệ sản xuất mới có tác dụng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng của mỗi quốc gia và sự phát triển bền vững của các tập đoàn kinh tế. Các nguồn đầu tư cho R&D là từ nhà nước, các doanh nghiệp và tài trợ bên ngoài. Ở những nước phát triển, bình quân tỉ lệ đầu tư cho R&D từ ngân sách nhà nước so với khu vực ngoài nhà nước là khoảng 1:4,  còn Việt Nam thì ước khoảng 5:1. Nghĩa là hoạt động R&D ở Việt Nam vẫn do nhà nước đầu tư là chính.

Mỹ là nước đạt thành quả cao trong lĩnh vực R&D trong nhiều năm qua, là nước dẫn đầu toàn cầu trong chi tiêu R&D năm 2007 (344 tỉ USD), Nhật Bản vững vàng ở vị trí thứ hai (139 tỉ USD). Trong những năm qua có thêm sự tham dự của Trung Quốc, năm 2007 chi tiêu cho R&D của Trung Quốc là 87 tỉ USD, là nước có mức tăng trưởng R&D ngoạn mục nhất , đến 17% hàng năm. (xem đầy đủ-pdf)