SpStinet - vwpChiTiet

 

Sản xuất kính trên thế giới

Biến cát thành sản phẩm hữu ích: Kính tấm được sản xuất trên thế giới hầu hết theo công nghệ kính nổi (Float glass) do Alastair Pilkington sáng chế năm 1959. Các giai đoạn trong quá trình sản xuất kính tương tự như các sản phẩm thủy tinh khác, điểm khác là khi thủy tinh ra khỏi lò nấu sẽ được tạo hình trên bề mặt kim loại lỏng (thường là thiếc). Kính được sản xuất theo công nghệ này được gọi là kính nổi, là nguyên liệu đầu vào để sản xuất các loại kính khác tùy theo nhu cầu, trong đó có kính cường lực, loại kính được sử dụng nhiều trong xây dựng và sản xuất xe hơi hiện nay.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả