SpStinet - vwpChiTiet

 

Sáng tạo kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh

Phong trào sáng tạo kỹ thuật TP.HCM đã 20 năm, một chặng đường khá dài nhưng các “Kỵ sĩ” trên đường đua dường như ngày càng sung sức, kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Nhìn lại đoạn đường đã qua để bước sang thiên niên kỷ mới càng vững tin hơn trên con đường sáng tạo để vươn lên.