SpStinet - vwpChiTiet

 

Sống thế nào trước khi bạn chết (How to live before you die)

Hơn 2 tháng trước, ngày 2/3, chúng ta đã có dịp thấy Steven Jobs gầy yếu, người sáng lập ra hãng Apple Computer, Inc.  giới thiệu sản phẩm mới của Apple: I Pad 2. Hãng Apple đã thành công vượt bậc, qua mặt cả những bậc đàn anh như Cisco, HP, Microsoft, GE, … để hôm nay đạt tổng trị giá trên 330 tỉ USD. Đó là nhờ tài năng xuất chúng và ý chí gang thép của Steven Jobs...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả